Nghiên cứu khoa học

1. Chủ đề " Phát triển kinh doanh bền vững trong bối cảnh hội nhập" với các nội dung: Các mô hình kinh doanh bền vững; Kinh...
Học viện chính sách và phát triển
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện Chính sách và Phát triển Thực hiện yêu cầu của Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường, Phòng Khoa học và Hợp tác đề nghị các...

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

Học viện chính sách và phát triển
           Cứ mỗi độ hè về, cùng với tuổi trẻ cả nước, đoàn viên, sinh viên Học viện Chính sách và...
Học viện chính sách và phát triển
Diễn ra vào 19h00, Thứ 7, ngày 26 tháng 03 năm 2016, đêm chung kết vòng loại APD’s Got talent 2016 đã diễn ra và để lại những ấn tượng sâu sắc nhất trong khán giả. Đến...